248-478-2150
248-478-2150
facebook twitter
Rivets catalog
buy rivets online
Rivets » Blind Rivets »

T Rivets

T Rivets

Aluminum/Steel T-Rivets

1/4 Body Diameter

Part No. Rivet Dia. Drill No./Hole size "A" Head Dia. "B" Hd. Height. Max "L" Rivet Length Max. Grip Range. Inches Special Notes
PR8-115BSPT 1/4"(.250) .257-.261 .500 .120 .520 .090-.115 **black anodized
PR8-125BSPT .520 .093-.156
PR8-140BSPT . .520 .032-.140
PR8-187BSPT .582

.156-.218

PR8-312BSPT .707 .281-343
PR8-375BSPT .770 .343-.406
PR8-437BSPT .832 .406-.468
PR8-620BSPT .967 .520-.620
Shear: 1500
Tensile: 1000